Kết luận của đồng chí Nguyễn Quốc Trung, Phó chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Giải thể hợp tác xã thành phố tại cuộc họp Hội đồng giải thể hợp tác xã thành phố Cao Bằng

Số ký hiệu: 98/TB-VP
Ngày ban hành: 24/7/2019
Người ký: Nguyễn Quốc Trung
Lĩnh vực văn bản: UBNDThành Phố
Đính kèmDung lượng
PDF icon 98tb-vp.PDF732.23 KB