Phát động phong trào thi đua “TPCB quyết tâm hoàn thành xây dựng Nông thôn mới vào năm 2020”

     UBND Thành phố Cao Bằng vừa  phát động phong trào thi đua “Thành phố Cao Bằng quyết tâm hoàn thành xây dựng Nông thôn mới vào năm 2020” tới toàn thể cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân trên địa bàn.

      Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, nhằm đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM tại Thành phố Cao Bằng. Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Thành phố phát động phong trào thi đua trong toàn thể hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân với chủ đề “Thành phố Cao Bằng quyết tâm hoàn thành xây dựng Nông thôn mới vào năm 2020” với các nội dung trọng tâm đó là: các cấp, các ngành, mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng, toàn diện về chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; nội dung tuyên truyền tập trung các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong xây dựng NTN, nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2016 – 2020 và những năm tiếp theo; Tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM, định kỳ kiểm tra thực hiện kế hoạch, chương trình công tác năm, chú trọng công tác giao ban đánh giá tình hình, trong đó trọng tâm kiểm tra công tác chỉ đạo, vận động, tuyên truyền “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng NTM”; Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia hiến đất, đóng góp công lao động để xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ Đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân; Bố trí sử dụng lồng ghép các nguồn vốn đảm bảo hiệu quả đặc biệt là nguồn vốn hỗ trợ đa dạng sinh hóa kế; Đẩy mạnh triển khai xây dựng thực hiện Đề án phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; khẩn trương rà soát lại từng nội dung cụ thể để có giải pháp triển khai hiệu quả, cùng với giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, tập trung đầu tư nhân lực, vật lực hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, phấn đấu hoàn thành xây dựng NTM, đưa xã Vĩnh Quang về đích NTM trong năm 2019, xã Chu Trinh hoàn thành trong năm 2020, xã Hưng Đạo tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí.

      UBND Thành phố cũng giao cho phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế, UBND các xã Hưng Đạo, Chu Trinh, Vĩnh Quang và các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc và tham mưu công tác thi đua khen thưởng cho các cá nhân, tập thể, hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong việc tích cực tham gia các phong trào thi đua xây dựng NTM trên địa bàn thành phố Cao Bằng; Phòng Văn hóa và thông tin, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về phong trào thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi quyết tâm hoàn thành các tiêu chí thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng NTM.

Xem chi tiết nội dung tại đây:

Đính kèmDung lượng
PDF icon document (12).pdf962.1 KB