Kiểm soát loài tôm càng đỏ trên địa bàn Thành phố

     UBND Thành phố vừa ban hành công văn số 1241/UBND-KT ngày 05/7/2019 về việc kiểm soát loài tôm càng đỏ trên địa bàn Thành phố Cao Bằng.

      Tôm càng đỏ có tên khoa học là Cherax quadricari natus có nguồn gốc từ Bắc Queensland (Úc), chúng có khả năng sống ở nhiều loại môi trường khác nhau, thường sống ẩn nấp trong các hốc, rễ cây thủy sinh tại ven bờ, ao, hồ, ruộng. Đây là loài ăn tạp có thể ăn thịt lẫn nhau khi thiếu thức ăn, có đặc tính đào hang sâu 2m, phá hủy hệ thống kênh mương thủy lợi, là vật chủ của một số tác nhân gây bệnh, có khả năng gây nguy hại lớn đối với môi trường sinh thái. Để bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học đồng thời tránh những tác động bất lợi của loài tôm càng đỏ đến nền kinh tế, UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt các nội dung trọng tâm: Phòng Kinh tế Thành phố thường xuyên nắm bắt tình hình, tham mưu cho UBND Thành phố chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị có liên quan, các xã, phường tăng cường kiểm soát loài tôm càng đỏ trên địa bàn Thành phố. Tổng hợp, báo cáo thường trực UBND Thành phố khi có phát hiện việc sản xuất, kinh doanh và phát tán loài tôm càng đỏ ra ngoài môi trường trên địa bàn, tham mưu các biện pháp khoanh vùng, cô lập và tiêu diệt loài này theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học; Đội quản lý thị trường số 1, Đội 389 Thành phố, Công an Thành phố tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc kinh doanh, vận chuyển, nuôi giữ loài tôm càng đỏ trên địa bàn Thành phố, khi bắt giữ được tiến hành tiêu hủy theo quy định, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động nuôi trồng, kinh doanh, tiêu thụ loài sinh vật ngoại lai xâm hại này; Ban quản lý chợ thành phố tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện các đơn vị, cá nhân tổ chức kinh doanh sản phẩm tôm càng đỏ trên địa bàn quản lý, báo cáo về UBND Thành phố để có các biện pháp xử lý kịp thời; UBND các phường, xã tổ chức thông tin tuyên truyền đến các tổ, xóm và người dân sinh sống trên địa bàn bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại của loài tôm càng đỏ. Tuyên truyền đến các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã, phường quản lý về việc không được phép nuôi trồng, kinh doanh loài tôm càng đỏ. Tôm càng đỏ không có trong danh mục được phép kinh doanh tại Việt Nam, chúng được xác định là loài sinh vật ngoại lai xâm hại. Khi phát hiện có phát tán các loài sinh vật ngoại lai xâm hại ra ngoài môi trường cần báo cáo ngay UBND Thành phố (qua phòng Kinh tế) để tổng hợp và có biện pháp xử lý kịp thời.

                                                                                                                                                                                                  Hoàng Ly

Xem chi tiết nội dung tại đây:

         

Đính kèmDung lượng
PDF icon 1241ubnd-kt.pdf702.08 KB