Tăng cường phòng chống sâu Keo mùa thu trên cây ngô vụ Hè thu

UBND Thành phố Cao Bằng vừa ban hành công văn số 1244/UBND-KT ngày 05/07/2019 về việc tăng cường phòng chống sâu keo mùa thu trên cây ngô vụ Hè thu.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, sâu Keo mùa thu đã xuất hiện và gây hại trên 13/13 huyện, thành phố. Tại Thành phố Cao Bằng, vụ xuân năm 2019 sâu keo mùa thu đã xuất hiện 06/11 xã, phường, chúng gây hại 49/371 ha ngô, với mật độ nhiễm 0,5 – 4 con/m2, các giống ngô bị hại nặng là CP 511, CP 512, CP 111 và một số giống khác.

Hiện nay bà con đang tiến hành làm đất, chuẩn bị vật tư, dự kiến trung tuần đến cuối tháng 7 sẽ gieo trồng ngô vụ Hè thu năm 2019, Để chủ động, tăng cường công tác phòng, chống sâu keo mùa thu trên cây ngô vụ Hè thu, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Phòng Kinh tế thành phố tham mưu cho lãnh đạo UBND Thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các phường, xã, cơ quan chuyên môn và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác phòng chống sâu keo mùa thu gây hại. Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan, UBND các phường, xã tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn sản xuất, nắm bắt sát tiến độ gieo trồng và cơ cấu giống ngô để có kế hoạch quản lý hiệu quả. Tham mưu, tổng hợp báo cáo kết quả điều tra, thống kê diện tích sâu Keo mùa thu về Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định; Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật Thành phố thực hiện điều tra, làm tốt công tác dự tính, dự báo thời gian phát sinh, phạm vi, mức độ gây hại của sâu Keo mùa thu trên toàn địa bàn. Phối hợp với UBND các phường, xã tăng cường bám sát cơ sở, tổ chức thăm đồng thường xuyên để phát hiện sớm sâu keo mùa thu và có biện pháp xử lý kịp thời nhằm ngăn chặn, khoanh vùng không để lan rộng trên địa bàn Thành phố. Đối với các diện tích bị nhiễm sâu keo mùa thu, hướng dẫn nông dân sử dụng 04 hoạt chất thuốc Bảo vệ thực vật theo hướng dẫn tại Văn bản số 1066/BVTV-QLT, ngày 03/5/2019 của Cục bảo vệ thực vật, đảm bảo tuân thủ nguyên tắc “4 đúng” trong quá trình sử dụng thuốc, sau khi phun thuốc hướng dẫn nông dân thường xuyên kiểm tra ruộng ngô, sau 07 – 10 ngày nếu thấy sâu keo mùa thu còn sống thì tiến hành phun nhắc lại lần 2; Trạm khuyến nông – khuyến lâm Thành phố phối hợp với Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật tổ chức tập huấn, tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến đội ngũ khuyến nông viên và bà con nông dân về đặc điểm hình thái, cách nhận biết và biện pháp phòng trừ sâu keo mùa thu đảm bảo hiệu quả; UBND các phường, xã phân công cán bộ chuyên môn tăng cường tổ chức điều tra sự phân bố, mật độ và việc thực hiện phòng, chống sâu keo mùa thu của người dân tại địa phương. Tăng cường, tổ chức thông tin tuyên truyền về cách nhận biết, các biện pháp phòng trừ sâu keo mùa thu cho bà con nông dân trên địa bàn. Hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp phòng trừ theo sự hướng dẫn của Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật. Thường xuuyên kiểm tra đồng ruộng, điều tra và phát hiện các giống ngô có khả năng chống chịu với sâu Keo mùa thu để có cơ sở hướng dẫn nông dân thay thế dần các giống bị nhiễm nặng với sâu keo, tìm ra các giống có khả năng chống chịu và phù hợp với điều kiện của địa phương.

                                                                                                                                                                                                                                      Hoàng Ly

Xem chi tiết nội dung tại đây:

Đính kèmDung lượng
PDF icon document (5).pdf628.24 KB