Danh mục thủ tục hành chính đang thực hiện tại Bộ phận một cửa UBND Thành phố Cao Bằng

    UBND Thành phố ban hành thông báo số 228/TB-UBND ngày 27/06/2019 về Danh mục thủ tục hành chính đang thực hiện tại Bộ phận một cửa UBND Thành phố Cao Bằng.

    Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu của tổ chức, cá nhân giảm thiểu tối đa thời gian, công sức cho người dân trong quá trình làm các thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Cao Bằng. Công khai, minh bạch thông tin đến tổ chức, cá nhân biết số thủ tục và thời gian thực hiện các thủ tục hành chính mà Thành phố Cao Bằng đang thực hiện tại Bộ phận một cửa. Nay, UBND Thành phố thông báo danh mục thủ tục hành chính đang thực hiện gồm 12 ngành, 38 lĩnh vực, 228 thủ tục hành chính.

     Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu các phòng, ban đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Văn phòng HĐND-UBND thành phố có trách nhiệm niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực và thông báo này tại Bộ phận Một cửa của UBND Thành phố; Đài truyền thanh – truyền hình thành phố có trách nhiệm thông tin tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng của Thành phố; UBND các xã, phường tiến hành triển khai, phổ biến rộng rãi, công khai đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn được biết và thực hiện các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, kịp thời và đúng theo quy định.

Xem chi tiết nội dung tại đây:

Đính kèmDung lượng
PDF icon document (2).pdf6.59 MB