Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

     UBND Thành phố ban hành công văn số 709/UBND-VHTT ngày 26/4/2019 về việc thông tin tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

     Để thông tin tuyên truyền tới tất cả các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố công tác thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện TTHC, tiết kiệm thời gian, kinh phí đi lại. UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Đài truyền thanh - truyền hình Thành phố tổ chức xây dựng video, tin bài về công tác thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thông tin tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông của Thành phố, trên trang thông tin điện tử của thành phố; UBND các phường, xã tổ chức thông tin tuyên truyền tới toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn quản lý về công tác thực hiện nộp hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích bằng các hình thức như: tuyên truyền miệng thông qua các buổi họp giao ban định kỳ, văn bản tại các hội nghị, bảng tin tại các xã, phường; Quy trình thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích gồm 06 bước.

 

Xem chi tiết nội dung tại đây:

Đính kèmDung lượng
PDF icon 709.pdf577.58 KB