Tuyên truyền, hướng dẫn, vận động tổ chức cá nhân thực hiện TTHC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

     UBND Thành phố ban hành văn bản số 623/UBND - VP ngày 18/4/2019 về việc tuyên truyền, hướng dẫn, vận động tổ chức cá nhân thực hiện Thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

     Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm bớt thời gian và chi phí cho các tổ chức cá nhân giải quyết TTHC; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của UBND Thành phố. UBND Thành phố cung cấp thông tin về dịch vụ công trực tuyến và giao nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn, vận động tổ chức cá nhân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 giao các phòng, ban đơn vị UBND các phường, xã thường xuyên tuyên truyền lợi ích, hiệu quả của việc thực hiện giải quyết TTHC trên môi trường mạng, vận động tổ chức, cá nhân, đoàn viên, hội viên, cán bộ công nhân viên chức người lao động thực hiện và người thân trong gia đình thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; UBND phường, xã chỉ đạo các tổ, xóm bằng văn bản thực hiện tuyên truyền tại các cuộc họp tổ, xóm. Chỉ đạo cán bộ công chức phường, xã tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến trên cổng thông tin hành chính công; Đối với công chức, chuyên viên tại Bộ phận một cửa UBND thành phố và Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Thành phố Cao Bằng hướng dẫn, vận động, đề nghị công dân thực hiện thủ tục hành chính thực hiện nộp hồ sơ qua mạng, hỗ trợ công dân scan hồ sơ hoặc chụp ảnh hồ sơ để đính kèm gửi hồ sơ qua cổng thông tin hành chính công; Giao phòng Nội vụ giám sát việc thực hiện các nội dung của các đơn vị, đưa kết quả tỉ lệ hồ sơ TTHC xử lý trực tuyến mức độ 3, 4 hằng năm làm cơ sở đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, bình xét thi đua khen thưởng hằng năm.

 

Xem nội dung chi tiết tại đây:

Đính kèmDung lượng
PDF icon Tô chức tuyên truyền.pdf9.35 MB