Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án phát triển đô thị Khuổi Đưa - khu đô thị 1B - giai đoạn 1

     UBND Thành phố vừa ban hành thông báo số 221/TB-UBND ngày 21/6/2019 về việc thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển đô thị Khuổi Đưa - khu đô thị 1B- giai đoạn 1, phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

     UBND Thành phố Cao Bằng thông báo thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân có đất nằm trong mặt bằng thu hồi đất thuộc dự án phát triển đô thị Khuổi Đưa - Khu đô thị 1B - giai đoạn 1, phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng với tổng số 88 tổ chức, cá nhân, hộ gia đình bị thu hồi đất; Địa điểm thu hồi đất tại các tổ 8, 9, 11, 12 phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng; Tổng diện tích thu hồi dự kiến khoảng 14,47 ha, cụ thể: nhóm đất phi nông nghiệp là 99.722,0 m2 và nhóm đất ở nông nghiệp là 45.015,0 m2; Lý do thu hồi đất là để thực hiện dự án phát triển đô thị Khuổi Đưa - Khu đo thị 1B - giai đoạn 1; Hiện đã thực hiện xong điều tra, khảo sát, dự kiến từ ngày 10/7/2019 - 29/3/2020 sẽ diễn ra đo đạc, kiểm đếm; Dự kiến có 25 hộ gia đình cần bố trí tái định cư.

Xem danh sách hộ gia đình có đất nằm trong phạm vi đo đạc thuộc Dự án:

 

Đính kèmDung lượng
PDF icon 221tb-ubnd.pdf2.78 MB